OFERTA ŞCOLII GIMNAZIALE “ELENA FARAGO” CRAIOVA


“Suntem o şcoală obişnuită pentru copii obişnuiţi care vor cunoştinţe complete, nu doar note mari!”


Pentru inscrierea la CLASA PREGĂTITOARE şi clasa I în anul şcolar 2014 – 2015 puteţi afla  detalii pe site-ul I.S.J Dolj precum si  Arondarea străzilor și locuințelor din Municipiul Craiova la unitățile de învățământ


ASIGURĂM:

 • Accesul la educaţie pentru toţi elevii în egală măsură;
 • Accesul la calculatoarele din cele două laboratoare de informatică;
 • Oferta de discipline opţionale cât mai variată pentru a cuprinde toate opţiunile elevilor;
 • Posibilitatea de a participa la redactarea Revistei Şcolii ARMONII 33;
 • Participarea la programe naţionale şi internaţionale;
 • Posibilitatea de a fi membru al Asociaţiei Sportive a şcolii, deţinătoare a Cupei Ion Oblemenco la fotbal;
 • Posibilitatea participării la activităţi şcolare şi extraşcolare, organizate în şcoală şi în afara şcolii.


VIITORUL ÎNCEPE AICI!

 • Studiul INFORMATICII;
 • Studiul limbii engleze din clasa pregătitoare;
 • Pregătirea pentru înscrierea optimă în clasa a IX-a;
 • Procentajul de reuşită la învăţământul liceal este de 97%;
 • Cadre didactice calificate, 95% au gradul didactic I;
 • Laboratoare dotate standard, utilizate 100% pentru: chimie, fizică, biologie, informatică şi istorie;
 • două săli de gimnastică şi două terenuri artificiale de fotbal, unul acoperit cu balon (pentru perioada de iarnă).


PROFESORII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR CARE VOR PREDA ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015 LA CELE 4 CLASE PREGĂTITOARE:

Maria COTEA 

Iuliana HINOVEANU

Rodica COLITA

Carmen RUSUPROFESORII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR CARE VOR PREDA ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015 LA CLASA I:

GITAN UDRICA

CROITORU LUDMILA

BURCĂ MARIANA

STANCIU DOINACraiova, Strada Elena Farago nr.19